Bylo nebylo...

Měřítko: TT 1:120

 

Toto kolejiště je projektem, kterým si splním jeden ze svých snů, a to postavit trať, zasadit jí do krajiny v   podobě, se kterou už nebudu více hýbat, a která bude ozdobou prostoru, kam bude umístěna.

Jako dítě jsem měl k dispozici pro kolejiště stůl 2,0 x 1,0 m, kde jsem řádil ve vymýšlení mnoha kolejišť, která po zapojení tu více, tu méně fungovala. Vždy jsem k tomu naaranžoval nějaký domeček a podobné pozadí, ale vše bylo v zásadě mobilní. Ve volných chvilkách jsem sahal po papíru a tužce a snažil se navrhnout pro své potřeby kolejiště o ideálním rozvržení a ideálním prostoru pro něj s předpokladem, že přeci, až se osamostatním, budu mít
k dispozici
místnost, kam vše budu moci umístit.

           

Návrhy konečného výsledku časem uzrávaly. Kolejiště mělo být především o vychutnání si jízdy soupravy krajinou než o posunu na velkém nádraží, zvláště, když člověk vyrostl v blízkosti Posázavské trati. Nejsmělejší plošný zábor vyžadoval cca 5,0 m2, který byl postupně odkusován poznámkami.

Nemám na to dost času, chci si postavit něco, co bude hotové dostatečně brzy,…“

Je to moc velké, začínám v tom vymýšlet nesmysly,…“

Mělo by to být schopné mobility v běžně dostupném vozidle,…“

Stojí to dost peněz, které nechci investovat jen do tohoto koníčku,…“

Začal jsem se tak zabývat představami o efektivním využití minimálního prostoru, který převezu v kombíku. Výsledkem je základní rozměr rámu 1 050 x 780 mm. Na této ploše je navrženo dvouúrovňové kolejiště místní dráhy v kopcovitém venkovském terénu, kdy v pravé části spodního patra je umístěna vlečka a zastávka. Levá část modelu je využita k výškovému propojení tratí. Horní patro obsahuje dvoukolejné nádraží se slepou kolejí k výtopně a okruh okolo vsi. Ta je umístěna centrálně v modelu ve svahu se sklonem k nádraží. Nad vsí je zřícenina hradu na skalním masivu, ve kterém je proražen dvoukolejný tunel navazující na most a nádraží.

Kolejiště je analogové a prvky tratě, včetně mašinek a vagónků jsou klasické TT Bahnen. Provoz nezamýšlím simulovat podle skutečných pravidel, proto i zabezpečovací prky (návěstidla, značení,..) zde mohou chybět. Profesionální železničáři by tak na toto dílo měli nahlížet shovívavě. Stavím to převážně pro potěchu oka z modelářské práce.

Nyní ukončete výstup a nástup, vlak je připraven k odjezdu.

 

© 2014   |   Tel: +420 723 255 302
Email: vitek.jan.87@seznam.cz
home    |   kontakty    |   nahoru